Interne organisatiebeheersing

Griet Beerten - Ann De Causmaecker - Thierry Van Loocke

Beschikbaarheid: In voorraad > meer info

De levering van producten is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

  • In voorbereiding: aan deze uitgave wordt momenteel nog hard gewerkt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
  • In voorraad: er is voldoende voorraad om het product meteen te leveren.
  • In herdruk: deze uitgave wordt opnieuw gedrukt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
  • Beperkt leverbaar: voorraad is beperkt, maar het product kan meteen geleverd worden.
€ 43,65 incl. btw
Details

Iedere onderneming of organisatie moet regelmatig controleren:

  • of ze nog op schema zit voor het behalen van haar doelstellingen (winst maken, marktaandeel vergroten, klantentevredenheid vergroten ...);
  • of haar activa voldoende bescherming genieten tegen verlies, diefstal, waardevermindering;
  • of er geen overtredingen zijn van wetten en andere regels.

In Interne organisatiebeheersing lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het beschermen van activa. Op die manier bespreken ze de volledige horizon van de organisatie.

Niet alleen het geheel van schakels binnen een organisatie wordt duidelijk in kaart gebracht (met bijzondere aandacht voor de rol van IT in alle cycli), de lezer komt ook meer te weten over risicomanagement en maakt kennis met de deontologie van het ITAA. De verschillende casestudy’s vormen de brug tussen de theorie en de dagelijkse praktijk.

Interne organisatiebeheersing richt zich zowel tot studenten bedrijfsmanagement en bestuurswetenschappen, (stagiair-)bedrijfsrevisoren en (stagiair-)accountants, als tot bestuurders, zaakvoerders en managers van kleine en middelgrote ondernemingen en mandatarissen van overheidsfuncties of van functies in vzw’s.

Specificaties
Artikelnummer 590282
ISBN 978-90-306-9232-4
Verschijningsvorm Handboek
Onderwijstype Hoger onderwijs
Voorraad In voorraad
Vak Accountancy
Merk Interne controle in de praktijk
Leerjaren Niet van toepassing
Methode Interne controle in de praktijk

Met welk bestelprofiel wens je verder te winkelen?Did you or your students buy this book?Where did you buy your book?Please upload your proof