Infectiepreventie 2022

Rika De Bens - Luc Knaepkens

Beschikbaarheid: In voorraad > meer info

De levering van producten is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

  • In voorbereiding: aan deze uitgave wordt momenteel nog hard gewerkt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
  • In voorraad: er is voldoende voorraad om het product meteen te leveren.
  • In herdruk: deze uitgave wordt opnieuw gedrukt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
  • Beperkt leverbaar: voorraad is beperkt, maar het product kan meteen geleverd worden.
€ 45,30 incl. btw
Details

Infectiepreventie is een leidraad voor de zorgverleners in zorginstellingen waar veel mensen met een verminderde immuniteit onder eenzelfde dak verblijven, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Deze uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt vooral de voorzorgsmaatregelen om kruisinfecties te bestrijden, zoals de standaardvoorzorgsmaatregelen, handhygiëne, reiniging en desinfectie. Het tweede deel gaat over infecties die frequent voorkomen, maar waarover nog veel onduidelijkheid bestaat, zoals de ziekenhuisbacterie MRSA, Clostridium difficile, influenza en epidemieën met diarree.

Deze infecties worden kort toegelicht: wat zijn ze, hoe ontstaan ze en welke voorzorgsmaatregelen moeten er genomen worden om kruisinfecties te vermijden of preventief aan te pakken. Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan pandemische en epidemische infectieziekten. Door deze opbouw is het boek zeer geschikt voor gebruik in zowel acute, als chronische zorginstellingen.

In deze editie besteden de auteurs onder meer bijzondere aandacht aan:

  • aandacht voor patiëntenzones en zorgzones bij handhygiëne;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen en correct gebruik (community maskers, correcte manier van aan- en uitkleden);
  • correcte scheiding tussen vuil en zuiver.
Specificaties
Artikelnummer 599989
ISBN 978-94-641-7340-6
Verschijningsvorm Handboek
Onderwijstype Hoger onderwijs
Voorraad In voorraad
Vak HC
Merk VI587
Leerjaren Niet van toepassing
Methode Infectiepreventie - leidraad voor zorginstellingen

Met welk bestelprofiel wens je verder te winkelen?Did you or your students buy this book?Where did you buy your book?Please upload your proof