Praktisch gezondheidsrecht 2023

Luc Haegeman - Kathleen Van Cauter

Beschikbaarheid: In voorraad > meer info

De levering van producten is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

 • In voorbereiding: aan deze uitgave wordt momenteel nog hard gewerkt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
 • In voorraad: er is voldoende voorraad om het product meteen te leveren.
 • In herdruk: deze uitgave wordt opnieuw gedrukt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
 • Beperkt leverbaar: voorraad is beperkt, maar het product kan meteen geleverd worden.
€ 37,35 incl. btw
Details

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar het gezondheids- en gezinsrecht:

 • Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;
 • oefeningen in het boek en online;
 • (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.

In editie 2021 is er onder meer aandacht voor:

 • het Arrest van 19 juni 2019 van het Arbitragehof m.b.t. de Transgenderwet;
 • de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regelgeving inzake het levenloos kind;
 • de Wet van 15 maart 2020 m.b.t. de geldigheid van wilsverklaringen;
 • het Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht van 15 februari 2019;
 • het KB van 27 februari 2019 betreffende een uitbreiding van de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen;
 • de toepassing van GDPR voor zorgverstrekkers die gegevens verwerken van natuurlijke personen.

De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.

Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.

Specificaties
Artikelnummer 602826
ISBN 978-94-641-7779-4
Verschijningsvorm Handboek
Onderwijstype Hoger onderwijs
Voorraad In voorraad
Vak Recht
Merk Praktisch Recht
Leerjaren Niet van toepassing
Methode Praktisch gezondheidsrecht

Met welk bestelprofiel wens je verder te winkelen?Did you or your students buy this book?Where did you buy your book?Please upload your proof