Beleidsinformatica

Benoît Depaire - Mieke Jans - Hans Robert Hansen - Jan Mendling - Gustaf Neumann

Beschikbaarheid: In voorraad > meer info

De levering van producten is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

  • In voorbereiding: aan deze uitgave wordt momenteel nog hard gewerkt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
  • In voorraad: er is voldoende voorraad om het product meteen te leveren.
  • In herdruk: deze uitgave wordt opnieuw gedrukt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
  • Beperkt leverbaar: voorraad is beperkt, maar het product kan meteen geleverd worden.
€ 51,95 incl. btw
Details

Het handboek is de Nederlandstalige versie van het Duitstalige standaardwerk Wirtschaftsinformatik, waarbij alle voorbeelden vertaald werden naar de lokale context. Beleidsinformatica is gericht op studenten in de academische en professionele bacheloropleidingen economische wetenschappen, informatica of beleidsinformatica. Maar ook voor managers en medewerkers van gespecialiseerde afdelingen is het boek bijzonder relevant.

Het boek start met een overzicht van het domein beleidsinformatica, de wijze waarop IT bijdraagt aan moderne bedrijfsvoering en haar effecten op de maatschappij en op nieuwe bedrijfsmodellen.

Daarna gaan de auteurs dieper in op het bedrijfskundige aspect van beleidsinformatica. Er wordt aandacht geschonken aan bedrijfsprocessen, waar IT en dagelijkse bedrijfsvoering elkaar ontmoeten, aan het modelleren van deze processen en bijbehorende informatiesystemen, en aan diverse gespecialiseerde functionele informatiesystemen op operationeel en strategisch niveau.

Ten slotte verschuift de focus meer naar het technische aspect van beleidsinformatica, met aandacht voor planning, ontwikkeling en exploitatie van informatiesystemen, gegevensbeveiliging en -bescherming, gegevensopslag, computersystemen, datacommunicatie en computernetwerken.

Specificaties
Artikelnummer 600012
ISBN 978-94-641-7362-8
Verschijningsvorm Handboek
Onderwijstype Hoger onderwijs
Voorraad In voorraad
Vak Informatica
Merk VI648
Leerjaren Niet van toepassing
Methode DBBINF

Met welk bestelprofiel wens je verder te winkelen?Did you or your students buy this book?Where did you buy your book?Please upload your proof