Vennootschapsboekhouden 2022

Liesbeth Bruynseels - Mario Dekeyser - Vicky Ghijselinck - Jo Van den Bossche

Beschikbaarheid: In voorraad > meer info

De levering van producten is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

  • In voorbereiding: aan deze uitgave wordt momenteel nog hard gewerkt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
  • In voorraad: er is voldoende voorraad om het product meteen te leveren.
  • In herdruk: deze uitgave wordt opnieuw gedrukt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
  • Beperkt leverbaar: voorraad is beperkt, maar het product kan meteen geleverd worden.
€ 45,80 incl. btw
Details

Het handboek Vennootschapsboekhouden focust op het juridische proces en op de boekhoudkundige verwerking van de oprichting van een vennootschap en van wijzigingen van de inbreng (kapitaalverminderingen en -verhogingen), maar maakt daarbij nu een duidelijk onderscheid tussen de boekingswijze in een (kapitaalhoudende) naamloze vennootschap en in een (kapitaalloze) besloten vennootschap.Dit onderscheid heeft ook een impact inzake resultaatbestemming, waarbij vooral de regels inzake winstuitkeringsbeperkingen duidelijk verschillen tussen een nv en een bv. In de besloten vennootschap werd hiertoe een nieuwe, dubbele uitkeringstest (nettoactieftest + liquiditeitstest) ingevoerd.

Andere thema’s in het boek zijn aandeelhouders in gebreke, de verplichte omboeking van een kapitaalhoudende bvba naar een kapitaalloze bv, de inkoop van eigen aandelen, de uittreding of uitsluiting van vennoten in een bv, fiscale aandachtspunten bij de vermindering van de inbreng of kapitaalvermindering ... Daarnaast zijn er hoofdstukken omtrent de obligatielening (uitgifte, rentebetaling, aflossing) en de vereffening van een vennootschap.

De auteurs behandelen ook de keuze tussen een eenmanszaak of een vennootschap, de boekingen van de fiscale cyclus en de rapporteringsverplichtingen voor vennootschappen. De didactische aanpak, steeds uitgaande van concrete voorbeelden, vaak aangevuld met situatieschetsen en modeldocumenten, bleef behouden.

Na elk hoofdstuk volgt een reeks oefeningen.

Specificaties
Artikelnummer 600019
ISBN 978-94-641-7368-0
Verschijningsvorm Handboek
Onderwijstype Hoger onderwijs
Voorraad In voorraad
Vak Accountancy
Merk VI583
Leerjaren Niet van toepassing
Methode Vennootschapsboekhouden

Met welk bestelprofiel wens je verder te winkelen?Did you or your students buy this book?Where did you buy your book?Please upload your proof