Solar 1 Leerwerkschrift

> Natuurwetenschappen voor het eerste jaar van de A-stroom in het GO!


> Afgestemd op de nieuwe eindtermen in het GO!


> Klik hier en bekijk de inhoudsopgave


>Klik hier en bekijk enkele voorbeeldpagina's

Beschikbaarheid: In voorraad > meer info

De levering van producten is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

 • In voorbereiding: aan deze uitgave wordt momenteel nog hard gewerkt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
 • In voorraad: er is voldoende voorraad om het product meteen te leveren.
 • In herdruk: deze uitgave wordt opnieuw gedrukt. Je kan het item alvast bestellen en we bezorgen het je zodra het beschikbaar is.
 • Beperkt leverbaar: voorraad is beperkt, maar het product kan meteen geleverd worden.
€ 26,10 incl. btw
Details

Solar 1 is een leerwerkschrift natuurwetenschappen voor het eerste jaar van de A-stroom, afgestemd op de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs (GO!). 

 • Rijkelijke, heldere illustraties die de leerstof verduidelijken en het inzicht aanscherpen
 • Veel aandacht voor bondig en helder taalgebruik
 • Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een gestructureerde samenvatting
 • Interactieve oefeningen per thema om de leerstof te verwerken
 • Volledige digitale ondersteuning dankzij het online leerplatform diddit

Onderwijshervorming 2019

Vanaf 2019 start men in het secundair onderwijs in Vlaanderen met nieuwe eindtermen. Voor het GO! geldt dat de doelen van de wetenschappelijke competenties georganiseerd worden rond 7 thema’s, gebundeld in didactische fiches. Die organisatie moet het leerkrachten mogelijk maken om flexibel om te springen met de inrichting van vakken en met de didactische aanpak van sommige inhouden.

De verschuivingen van de inhoud zijn minder groot. Daarom hebben we besloten onze uitgaven ongewijzigd te laten en een aanvullend aanbod online aan te bieden, zodat je zonder zorgen de onderwijshervorming tegemoet kunt gaan.

Waaruit bestaat dat digitale aanbod op diddit?

 • Een correspondentietabel waarin de inhouden uit de leerwerkboeken gekoppeld worden aan de eindtermen bij een didactische fiche. Per doel wordt ook aangegeven of er extra materiaal bij het lesmateriaal op diddit staat.
 • Een evaluatiereeks per thema, afgestemd op de vooropgestelde kennissoort en het beheersingsniveau uit de eindtermen.
 • Uitgewerkte en gelay-oute leerinhouden voor doelen die niet bereikt worden.
 • Extra onderzoeks- en informatieopdrachten die inspelen op de verwerving van de wetenschappelijke vaardigheden.
 • Ter differentiatie: beeldfragmenten bij de leerstof met verwerkingsopdrachten.
 • Per thema een ‘Wat kan je?’-checklist ter ondersteuning van het ‘leren leren’-proces.
Specificaties
Artikelnummer 581253
ISBN 978-90-306-8940-9
Verschijningsvorm Werkschrift-Leerwerkschrift
Onderwijstype 1e graad
Voorraad In voorraad
Vak Natuurwetenschappen
Merk Solar
Leerjaren Leerjaar 1
Methode Solar

Met welk bestelprofiel wens je verder te winkelen?Did you or your students buy this book?Where did you buy your book?Please upload your proof